tel +48 606 432 792

Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Księgi rachunkowe, zwane także pełną księgowością, są skomplikowaną formą rozliczania, pod którą podlegają tylko wybrane podmioty gospodarcze. Istnieją jednak przedsiębiorcy, którzy samodzielnie decyduję się na ten rodzaj. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości reguluje art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Osoby prawne oraz inne jednostki zobowiązane do pełnej księgowości 

Księgi rachunkowe muszą prowadzić spółki handlowe (osobowe i kapitałowe) oraz spółki cywilne, a także inne osoby prawne z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego. Do tej formy zobowiązane są także osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 2 mln euro w polskiej walucie. Pełna księgowość dotyczy także jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego oraz przepisów o obrocie papierami wartościowymi, funduszach inwestycyjnych, działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Samorządy, podmioty zagraniczne oraz jednostki otrzymujące wsparcie 

Pełną księgowość powinny prowadzić gminy, powiaty, województwa i ich związki, a także państwowe, gminne, powiatowe, wojewódzkie jednostki i zakłady budżetowe. Do tej formy są zobowiązane również oddziały i przedstawiciele przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych polskiego obrotu gospodarczego. Pełną  księgowość muszą także prowadzić jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej z wyjątkiem wymienionych spółek oraz inne niewymienione jednostki, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z:

  • budżetu państwa,
  • budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
  • funduszów celowych.

Dotyczą one roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane. Podmioty niewymienione wyżej mogą dobrowolnie zdecydować się na prowadzenie pełnej księgowości.